7 Afs 57/2013 - 99

20. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobce: RWE GasNet, s. r. o., (právní nástupce VČP Net, s. r. o.), se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, zastoupený Mgr. Jakubem Šotníkem, advokátem se sídlem Šikulova 17, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 4. 2013, č. j. 31 Af 59/2012 – 73,

takto :

Výroky II. a III. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2014, č. j. 7 Afs 57/2013 - 94, se opravují takto:

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci k rukám advokáta Mgr. Jakuba Šotníka náklady řízení o žalobě ve výši 11.712 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci k rukám advokáta Mgr. Jakuba Šotníka náklady řízení o kasační stížnosti ve výši 13.228 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud ve výrocích II. a III. rozsudku ze dne 24. 7. 2014, č. j. 7 Afs 57/2013 - 94, (jakož i v uvedených výrocích zkráceného znění tohoto rozsudku) chybou v psaní (použitím vzorové formulace výroku z jiného konceptu rozsudku) uvedl nesprávnou výši náhrady nákladů řízení před krajským soudem a nákladů řízení o kasační stížnosti.

Jak je uvedeno v odůvodnění rozsudku, v němž jsou náklady obou řízení podrobně vyčísleny, stěžovatel má právo na náhradu nákladů řízení před krajským soudem v částce 11.712 Kč, a nikoli, jak bylo ve výroku II. chybně uvedeno, v částce 12.922 Kč, a na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti v částce 13.228 Kč, a nikoli, jak bylo ve výroku III. chybně uvedeno, v částce 10.808 Kč.

Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti.

V souladu s citovaným ustanovením ve spojení s § 120 s. ř. s. předsedkyně senátu bez návrhu opravila zřejmou nesprávnost v chybném znění výroků o nákladech řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2014

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. 7 Afs 57/2013 - 99, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies