Nad 302/2014 - 17

07. 08. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Petra Mikeše a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: PhDr. J. M., proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, v řízení o žalobě proti rozvrhu práce Městského soudu v Praze na rok 2014, o přikázání věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 A 84/2014 jinému soudu,

takto :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 A 84/2014 se přikazuje Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce podal žalobu na zrušení konkrétních částí rozvrhu práce Městského soudu v Praze na rok 2014. Současně namítl, že ve věci nemůže být rozhodováno Městským soudem v Praze a navrhl, aby o věci rozhodoval Krajský soud v Praze.

[2]

Věcně a místně příslušný Městský soud v Praze předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu s návrhem na přikázání věci jinému krajskému soudu dle § 9 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[3]

Podle § 9 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud přikáže věc jinému, než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže po vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát.

[4]

V dané věci je dána místní příslušnost Městského soudu v Praze. Žaloba však směřuje vůči rozvrhu práce Městského soudu v Praze na rok 2014, takže bylo nutno posoudit nestrannost soudců u tohoto soudu působících.

[5]

K objektivní pochybnosti o nepodjatosti soudců v situaci, kdy by měli rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí soudu, u něhož sami působí, Nejvyšší správní soud odkazuje na svůj rozsudek ze dne 30. 9. 2005, čj. 4 As 14/2004-70, v němž uvedl, že „vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci má být založeno nikoli na skutečně prokázané podjatosti, ale je dáno již tehdy, jestliže lze mít o jeho nepodjatosti pochybnost“.

[6]

Městský soud v Praze je dle podané žaloby žalovaným subjektem; jeho rozvrh práce na rok 2014 bude předmětem řízení. V takovém případě lze mít důvodné (objektivní) pochybnosti o nepodjatosti soudců specializovaných senátů místně příslušného Městského soudu v Praze a jsou zde proto dány důvody pro jejich vyloučení pro možnou podjatost.

[7]

Pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného městského soudu tedy nelze sestavit senát, a z toho důvodu jsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu podle § 9 odst. 1 s. ř. s.

[8]

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud přikazuje předmětnou věc k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze; přikazovat věc jinému krajskému soudu odporovalo by zásadě hospodárnosti řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2014, sp. zn. Nad 302/2014 - 17, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies