7 Afs 27/2011 - 715

08. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Mgr. Jiří Ostravský, se sídlem Lešetín VI/671, Zlín, insolveční správce CE WOOD, a. s., se sídlem Stráže 3662, Zlín, zastoupen Mgr. Janem Lehovcem, advokátem se sídlem Václavská 316/12, Praha 2, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Brno, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, zastoupené Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, 2) Mgr. Monika Cihelková, se sídlem Opletalova 57, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka LESS & FOREST s. r. o., se sídlem Bohdaneč 136, Bohdaneč, 3) TIMBER PRODUCTION s. r. o., se sídlem Velké Karlovice 578, Velké Karlovice, 4) Ing. František Penz, se sídlem Novohradská 21, České Budějovice, insolvenční správce dlužníka Lesy Hluboká nad Vltavou a. s., se sídlem Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, 5) KATR a. s., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves, 6) Wotan Wood, a. s., se sídlem Rudolfovská 202/88, České Budějovice, 7) PROGLES s. r. o., se sídlem Konecchlumí 91, Konecchlumí, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2010, č. j. 62 Af 57/2010 – 535,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2010, č. j. 62 Af 57/2010 – 535, kterým byla zrušena jeho rozhodnutí ze dne 20. 3. 2008, č. j. R217/2007/02-06105/2008/310-KK a ze dne 30. 10. 2007, č. j. S224/2007-16711/2007/510-MO a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

V průběhu řízení o kasační stížnosti podáním ze dne 1. 11. 2012 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení, neboť jim soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jim náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Afs 27/2011 - 715, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies