Vol 3/2012 - 14

08. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Petra Průchy, v právní věci navrhovatele: B. H., proti odpůrci: Státní volební komise, Ministerstvo vnitra, Náměstí hrdinů 1634/4, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaných dne 12. a 13. 10. 2012 a na neplatnost voleb do Parlamentu České republiky,

takto :

I. Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva Královehradeckého kraje konaných dne 12. a 13. 10. 2012 se odmítá.

II. Návrh na neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných dne 12. a 13. 10. 2012 se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 10. 2012 doručen návrh navrhovatele označený jako „Žaloba na neplatnost X-tých voleb do Parlamentu ČR a na neplatnost Krajských voleb v ČR a na nevyřízenou podjatost NSS Brno“. Zdejší soud podle obsahu posoudil návrh tak, že se navrhovatel domáhal rozhodnutí o vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Královehradeckého kraje konaných dne 12. a 13. 10. 2012 a neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve stejný den. Důvod neplatnosti voleb spatřuje navrhovatel v tom, že volební místnost v Ostroměři nebyla řádně označena, vchod do volební místnosti se nacházel na jiné adrese než se nacházet měl. Navíc mu členy okrskové volební komise bylo znemožněno volit kvůli nepředložení občanského průkazu.

Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony může občan mj. návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

K řízení o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva kraje je dle § 54 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, příslušný krajský soud. Navrhovatel se tak měl s tímto návrhem obrátit na Krajský soud v Hradci Králové. Jestliže jej však podal u Nejvyššího správního soudu, jedná se dle § 92 s. ř. s. o návrh nepřípustný, neboť byl podán u věcně nepříslušného soudu. Nejvyšší správní soud proto tento návrh odmítl dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 92 s. ř. s.

Pokud jde o návrh na neplatnost voleb do Parlamentu České republiky (zřejmě myšleno do Senátu Parlamentu ČR), návrh může podat pouze osoba zapsaná do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen (§ 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky). Podle § 88 odst. 2 cit. zákona je k řízení příslušný Nejvyšší správní soud. V projednávané věci bylo zjištěno, že obec Ostroměř (okres Jičín) nepatřila ve volbách do Senátu v roce 2012 do žádného volebního obvodu, v němž se tyto volby konaly. Navrhovatel tedy není občanem zapsaným do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, a z tohoto důvodu není aktivně legitimován k podání návrhu na neplatnost voleb do Senátu (obdobně viz usnesení NSS ve věci téhož navrhovatele ze dne 13. 11. 2006, čj. Vol 76/2006 – 10). Nejvyšší správní soud proto i tento návrh podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. odmítl. Dle § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. Vol 3/2012 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies