9 As 146/2012 - 11

07. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: P. Č. proti žalovanému: předseda Okresního soudu v Táboře, se sídlem nám. Mikoláše z Husi 43, Tábor, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 9. 2012, č. j. 10 Na 29/2012 - 8,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 4. 10. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu postoupeno podání žalobce ze dne 21. 9. 2012, které je svým obsahem kasační stížností proti shora specifikovanému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí podání žalobce ze dne 19. 7. 2012.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení a v této souvislosti stěžovatele usnesením ze dne 9. 10. 2012, č. j. 9 As 146/2012 - 5, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti; k tomu mu určil lhůtu 1 týdne od doručení usnesení s tím, že - nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, příp. - nepředloží-li plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, soud jeho kasační stížnost odmítne.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 24. 10. 2012, což je vykázáno doručenkou založenou na č. l. 7 soudního spisu kasačního soudu. Stěžovatel však na usnesení, resp. výzvu v něm obsaženou žádným způsobem nereagoval, a to ani po stanovené lhůtě.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci, a to i přes výše uvedenou výzvu, vč. poučení, zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 9 As 146/2012 - 11, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies