2 As 126/2012 - 9

24. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) J. H., b) A. H., zastoupených JUDr. Vladimírem Kracíkem, advokátem se sídlem Piaristická 22/8, České Budějovice, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 7. 2012, č. j. 10 A 21/2012 - 60,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalovaný (dále „stěžovatel“) kasační stížností ze dne 4. 9. 2012 brojil proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým soud pro vady řízení zrušil rozhodnutí stěžovatele ze dne 25. 11. 2011, č. j. KUJCK 21268.6/2011/ODSH/ivmi, a rozhodnutí Obecního úřadu v Hosíně ze dne 29. 4. 2011, č. j. OD1/11-250/11, a rovněž rozhodl o povinnosti stěžovatele zaplatit žalobcům na náhradě nákladů řízení částku 11 760 Kč.

[2]

Jelikož kasační stížnost nesplňovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 126/2012 - 4, k odstranění nedostatků kasační stížnosti, spočívajících v absenci důvodů stížnosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a to ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.).

[3]

Podáním ze dne 17. 10. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. 10. 2012, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět, což odůvodnil tím, že „kasační stížnost by směřovala pouze proti důvodům rozhodnutí soudu.

[4]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[5]

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. října 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 2 As 126/2012 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies