13 Kss 2/2012 - 52

09. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 10. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti proti JUDr. M. K., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti proti

JUDr. M. K.,

soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9, pro skutek spočívající v tom, že na rozsudku ze dne 21. 4. 2009, č. j. 10 C 89/2009 - 13, vyznačila právní moc, ačkoliv pro tento postup nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění :

Návrhem ze dne 17. 1. 2012 uplatnil navrhovatel ministr spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení proti soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9 JUDr. M. K., pro skutek spočívající v tom, že jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 na rozsudku ze dne 21. 4. 2009, č. j. 10 C 89/2009 - 13, vyznačila právní moc, ačkoliv pro tento postup nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Přípisem ze dne 2.10.2012, č.j. 39/2011-OD-KN/19 vzal navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět. Protože tato situace v kárné věci JUDr. M. K. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jejího kárného řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2012, sp. zn. 13 Kss 2/2012 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies