13 Kss 6/2012 - 34

09. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 10. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti proti kárně obviněnému JUDr. S. B., soudci a místopředsedovi Vrchního soudu v Praze, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Praze, pracoviště Resslova 1253/17a, Hradec Králové, takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti, proti

JUDr. S. B.,

soudci a místopředsedovi Vrchního soudu v Praze, pro skutek spočívající v tom, že jako soudce Vrchního soudu v Praze působí jako člen Českomoravského fotbalového svazu, o.s., a to jako člen Arbitrážní komise a předseda této komise, a svojí aktivní činnost ve funkci orgánu Českomoravského fotbalového svazu neukončil, přestože byl seznámen se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti, že působení soudce v arbitrárním orgánu právnické osoby, která řeší právní spory autonomního práva ohrožuje a narušuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, neboť je v rozporu s § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění :

Návrhem ze dne 17. 5. 2012 uplatnil navrhovatel ministr spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení proti soudci a místopředsedovi Vrchního soudu v Praze JUDr. S. B., pro skutek spočívající v tom, že jako soudce Vrchního soudu v Praze působí jako člen Českomoravského fotbalového svazu, o.s., a to jako člen Arbitrážní komise a předseda této komise, a svojí aktivní činnost ve funkci orgánu Českomoravského fotbalového svazu neukončil, přestože byl seznámen se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti, že působení soudce v arbitrárním orgánu právnické osoby, která řeší právní spory autonomního práva ohrožuje a narušuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, neboť je v rozporu s § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění kárně obviněného soudce ve smyslu § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Přípisem ze dne 6. 9. 2012, č. j. 40/2011-OD-KN/24 vzal navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět.

Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět. Protože tato situace v kárné věci JUDr. S. B. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2012, sp. zn. 13 Kss 6/2012 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies