5 As 99/2011 - 111

03. 10. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobkyně Ing. H. K., zastoupené Mgr. Alicí Benešovou, advokátkou se sídlem Rokycany, Míru 17, proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Plzni, se sídlem Plzeň, Radobyčická 12, za účasti osoby zúčastněné na řízení obce Útušice, se sídlem Útušice 59, Štěnovice, zastoupené Mgr. Lukášem Hrabětem, advokátem se sídlem Plzeň, Brojova 16, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně Ing. H. K., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, ze dne 29. 6. 2011, č. j. 57 Ca 65/2009 – 65,

takto :

Výrok rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2012, č. j. 5 As 99/2011 - 104 se opravuje takto:

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2011, č. j. 57 Ca 65/2009 – 65 se s výjimkou výroku II. zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění :

Při vyhlašování rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2012, č. j. 5 As 99/2011 - 104 došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že byl zrušen celý rozsudek krajského soudu, ačkoliv výrok II. rozsudku krajského soudu o odmítnutí žaloby žalobce V. K. nebyl napaden kasační stížností, přičemž z tohoto stavu řízení Nejvyšší správní soud vycházel. Tuto zjevnou nesprávnost opravil Nejvyšší správní soud vydáním tohoto usnesení podle § 54 odst. 4 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, tedy, že rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2011, č. j. 57 Ca 65/2009 – 65 se s výjimkou výroku II. zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 5 As 99/2011 - 111, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies