1 As 74/2012 - 76

19. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Marií Žiškovou v právní věci žalobců a) A. M. a b) A. M.2, zastoupených JUDr. Janem Vočkou, advokátem se sídlem Horní nám. 12, 755 01 Vsetín, proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 4. 2010, č. j. KUZL 19032/2010 a č. j. 20081/2010, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, č. j. 29 A 87/2011-21,

takto :

Ve výroku IV. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, č. j. 1 As 74/2012 – 70 se částka odměny ustanoveného advokáta ve výši 7.920 Kč opravuje na částku ve výši 7.320 Kč.

Odůvodnění :

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, č. j. 1 As 74/2012 – 70, bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, č. j. 29 A 87/2011 – 21, a současně byla odmítnuta žaloba žalobců proti rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 4. 2010, č. j. KUZL 19032/2010 a č. j. 20081/2010.

Ve výroku IV. uvedeného rozsudku, jímž byla určena odměna ustanoveného advokáta JUDr. Jana Vočky, byla nesprávně uvedena částka přiznané odměny ve výši 7.920 Kč namísto částky 7.320 Kč. Jedná se o chybu v psaní, která je zjevná při porovnání s odůvodněním rozsudku v bodu [19]. Předsedkyně senátu proto postupem podle § 54 odst. 4 věta druhá zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tuto chybu opravila vydáním opravného usnesení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 1 As 74/2012 - 76, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies