7 Afs 70/2012 - 28

20. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: QUATROMARKET, spol. s r. o.,se sídlem Plzeňská 8, Velká Hleďsebe, zastoupený JUDr. Veronikou Pupalovou, advokátkou se sídlem Mánesova 13, Cheb, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Plzni, se sídlem Hálkova 14, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2012, č. j. 57 Af 7/2011 - 64,

takto :

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, č. j. 7 Afs 70/2012 – 19, se zrušuje .

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2012, č. j. 57 Af 7/2011 - 64, kterým byla zamítnuta jeho žaloba ze dne 18. 2. 2011.

Protože stěžovatel nezaplatil soudní poplatek společně s podáním kasační stížnosti, byl Nejvyšším správním soudem usnesením ze dne 20. 8. 2012, č. j. 7 Afs 70/2012 – 15, vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhradil. Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 23. 8. 2012.

V důsledku toho, že soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 9. 2012, č. j. 7 Afs 70/2012 – 19, řízení o kasační stížnosti podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Citované usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 18. 9. 2012.

Nejvyšší správní soud následně zjistil, že stěžovatel dne 13. 9. 2012 převodem z bankovního účtu zaplatil soudní poplatek v plné výši.

Podle ust. § 9 odst. 7 věty první zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, č. j. 7 Afs 70/2012 – 19, jímž bylo rozhodnuto o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, nabylo právní moci dne 18. 9. 2012. Před tímto dnem však byl soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti zaplacen, neboť jej stěžovatel uhradil již dne 13. 9. 2012.

Jelikož jsou splněny předpoklady pro postup podle ust. § 9 odst. 7 věty první zákona o soudních poplatcích, Nejvyšší správní soud své usnesení ze dne 12. 9. 2012, č. j. 7 Afs 70/2012 – 19, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 7 Afs 70/2012 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies