1 As 109/2012 - 32

19. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce P. H., zastoupeného Mgr. Ivanem Nezvalem, advokátem se sídlem Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno, proti žalovanému Českému rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, proti rozhodnutí prozatímního ředitele žalovaného ze dne 7. 6. 2010, č. j. GŘ-0721/2010-002, sp. zn. CRo/InfZ/2010/1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012, č. j. 7 A 131/2010 – 32,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 7. 6. 2010, č. j. GŘ-0721/2010-002, sp. zn. CRo/InfZ/2010/1, zamítl prozatímní ředitel žalovaného odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 5. 2010, jímž byla odmítnuta žádost žalobce o informace z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Proti rozhodnutí o odvolání brojil žalobce žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 16. 5. 2012, č. j. 7 A 131/2010 – 32, zamítl. Rozhodnutí městského soudu bylo žalobci doručeno dne 18. 6. 2012. Dne 3. 7. 2012 podal žalobce (stěžovatel) osobně u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti uvedenému rozsudku.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Napadené rozhodnutí městského soudu bylo dne 18. 6. 2012 doručeno stěžovateli. Následujícího dne, tedy v úterý 19. 6. 2012, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pondělí 2. 7. 2012. Kasační stížnost však byla podána osobně na podatelně Nejvyššího správního soudu až v úterý 3. 7. 2012 ve 14:08 hodin, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Zmeškání lhůty přitom nelze podle zákona prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Jelikož stěžovatel dosud neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost, nebyl dán ani důvod k postupu podle § 10 odst. 3 věta poslední a odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 1 As 109/2012 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies