11 Kss 16/2011 - 54

05. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Marcely Kratochvílové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému soudci: Mgr. V. M., soudce Okresního soudu v Děčíně, rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 9. 2012, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 31. 8. 2011,

takto :

Řízení o kárném návrhu ze dne 31. 8. 2011 se zastavuje.

Odůvodnění :

Na základě v záhlaví označeného návrhu ministra spravedlnosti bylo proti Mgr. V. M. zahájeno řízení o kárné odpovědnosti soudce.

Dne 20. 8. 2012 bylo kárnému senátu Nejvyššímu správnímu soudu doručeno písemné podání navrhovatele ze dne 16. 8. 2012, č. j. 13/2011-OD-KN/2, označené jako „Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení“. Navrhovatel tímto podáním bere v celém rozsahu zpět návrh na zahájení kárného řízení proti Mgr. V. M., což odůvodňuje tak, že kárný senát skutkově podobné věci posuzoval již v řízeních vedených u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 11 Kss 13/2011, 11 Kss 15/2011, 11 Kss 14/2011, 13 Kss 17/2011 a 13 Kss 15/2011, přičemž v žádném z těchto řízení nebylo skutkově obdobné jednání posouzeno jako kárné provinění. Z tohoto důvodu navrhovatel pokládá za neúčelné, aby bylo vůči kárně obviněnému soudci nadále vedeno kárné řízení.

Dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát Nejvyššího správního soudu bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, byl-li návrh na zahájení kárného řízení vzat zpět.

Vzhledem k tomu, že v dané věci nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 11 Kss 16/2011 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies