2 As 8/2012 - 96

05. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miluší Doškovou v právní věci žalobců: a) I. P., b) J. S., oba zastoupeni JUDr. Karlem Maláskou, advokátem se sídlem Hornická 901, Tišnov, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, se sídlem Moravské nám. 1, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2009, č. j. ZKI-O- 165/698/2009, za účasti osoby zúčastněné na řízení: L. T., o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 29 A 13/2010 - 67,

takto :

V záhlaví písemného vyhotovení a ve výroku I. rozsudku ze dne 26. července 2012, č. j. 2 As 8/2012 – 74, se opravuje v citaci spisové značky rozsudku krajského soudu „29 Ca“ na „29 A“.

Odůvodnění :

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. července 2012, č. j. 2 As 8/2012 - 74, bylo rozhodnuto o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 29 A 13/2010 - 67. V záhlaví písemného vyhotovení a ve výroku I. rozsudku byla nesprávně citována spisová značka rozsudku krajského soudu, a to „29 Ca“ namísto „29 A“.

Jedná se o zjevnou nesprávnost, při níž nemohlo dojít k záměně s jiným rozsudkem krajského soudu. Nejvyšší správní soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost napravil vydáním opravného usnesení podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 2 As 8/2012 - 96, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies