3 As 76/2012 - 36

04. 09. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Průchou v právní věci žalobců: a) JUDr. V. V., b) Mgr. E. T., oba zastoupeni JUDr. Pavlem Ramešem, advokátem se sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) P. B., 2) L. B., 3) J. P., 4) SKANSKA, a.s., se sídlem Líbalova 1, Praha 4, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 8. 2008 č. j. S–MHMP 498135/2007/OST/Cř/Vč, o opravě usnesení ze dne 8. srpna 2012, č. j. 3 As 76/2012 - 30,

takto :

Výrok II. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2012, č. j. 3 As 76/2012 - 30, se opravuje tak, že část věty ve znění: „…u ČNB č. 3703-46127621/0710…“ bude nahrazena zněním: „…u KB č. X…“.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8. 8. 2012, č. j. 3 As 76/2012 - 30, Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2012, č. j. 9 Ca 195/2008 - 229, a zároveň rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč žalobcům. V písemném vyhotovení uvedeného usnesení v důsledku zřejmé písařské chyby bylo uvedeno namísto čísla účtu žalobce, ze kterého byla vracená část soudního poplatku zaplacena a kam má být vrácena, číslo účtu Nejvyššího správního soudu, ze kterého bude uvedený soudní poplatek žalobcům vrácen.

Jedná se tedy o případ opravy soudního rozhodnutí ve smyslu § 54 odst. 4, § 55 odst. 5 zákona č. 150/52002 Sb. v platném znění, soudní řád správní („s. ř. s.“).

Vzhledem k tomu, že oprava uvedené chyby se týká výroku rozhodnutí, je třeba o tom vydat opravné usnesení - § 54 odst. 4 věta druhá s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto unesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. září 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, sp. zn. 3 As 76/2012 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies