7 Afs 76/2011 - 102

23. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: V. S, zastoupený JUDr. Evou Lindauerovou Duchoňovou, LLM, advokátkou se sídlem Jaurisova 514/6, Praha 4, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 7. 2011, č. j. 10Af 25/2011 - 35,

takto :

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o žalobě 3.360 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupkyně žalobce JUDr. Evy Lindauerové Duchoňové, LLM, advokátky.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti 480 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupkyně žalobce JUDr. Evy Lindauerové Duchoňové, LLM, advokátky.

Odůvodnění :

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2012 č. j. 7 Afs 76/2011 – 77 byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 7. 2011, č. j. 10 Af 25/2011 – 35 a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 7. 3. 2011, č. j. 954/11-1100 a věc byla vrácena tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Při rozhodování o nákladech řízení však nebylo v plném rozsahu rozhodnuto o odměně advokátky.

Náklady žalobce v souvislosti s právním zastoupením v řízení o žalobě sestávají z odměny za jeden úkon (písemné podání ve věci samé) ve výši 2.100 Kč [§ 1 odst. 1, § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)] a náhrady hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Protože advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se odměna o částku odpovídající této dani, kterou je povinna odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o 960 Kč. Celková částka odměny činí proto 3.360 Kč.

Rovněž odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokátka povinna odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o částku 480 Kč, když jí byla přiznána odměna ve výši 2.400 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 7 Afs 76/2011 - 102, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies