2 As 8/2012 - 85

02. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miluší Doškovou v právní věci žalobců: a) I. P., b) J. S., oba zastoupeni JUDr. Karlem Maláskou, advokátem se sídlem Hornická 901, Tišnov, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, se sídlem Moravské nám. 1, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2009, č. j. ZKI-O- 165/698/2009, za účasti osoby zúčastněné na řízení: L. T., o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 29 Ca 13/2010 - 67,

takto :

v záhlaví písemného vyhotovení rozsudku ze dne 26. července 2012, č. j. 2 As 8/2012 – 74, a v textu odůvodnění tohoto rozsudku na str. 75, se jméno J. T. opravuje na L. T.

Odůvodnění :

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. července 2012, č. j. 2 As 8/2012 - 74, bylo rozhodnuto o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011, č. j. 29 Ca 13/2010 - 67. V záhlaví písemného vyhotovení a v textu odůvodnění rozsudku na str. 75 byla osoba zúčastněná na řízení uvedena jménem J. T. přesto, že se správně jmenuje L. T.

Nejvyšší správní soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost napravil vydáním opravného usnesení podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2012, sp. zn. 2 As 8/2012 - 85, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies