3 Ads 78/2012 - 13

02. 08. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • 7 As 8/2009 - 33

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: K. K., zastoupené JUDr. Stanislavou Vrchotovou, advokátkou se sídlem Vachova 1, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7. 6. 2010, č. j. 47091/010/9012/13.5.2010/ 1329/PRP221, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2012, č. j. 36 Ad 23/2010 – 20,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ve věci vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Soudní poplatek za podání návrhu ve výši 5.000 Kč nebyl zaplacen.

Usnesením ze dne 13. 6. 2012 č. j. 3 Ads 78/2012 - 7 vyzval Nejvyšší správní soud žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň jí poučil o následcích nesplnění výzvy. Na výzvu soudu žalobkyně nijak nereagovala, soudní poplatek nezaplatila ani v soudem stanovené lhůtě, ani do dne jeho rozhodnutí.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Soudní poplatek za podání kasační stížnosti nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud proto řízení dle výše citovaného ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písmeno c) s. ř. s. zastavil.

V takovémto případě nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti právo žádný z účastníků.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky ( § 53 odst. 3 s. ř. s. ).

V Brně dne 2. srpna 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2012, sp. zn. 3 Ads 78/2012 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies