3 As 58/2012 - 6

19. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína, ve věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Ústavního soudu, se sídlem Joštova 8. Brno 2, o návrhu žalobce na odklad účinnosti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 4. 2012, č. j. 30 A 30/2012 - 19, o výzvě k zaplacení soudního poplatku

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Ve věci sp. zn. 30 A 30/2012 se žalobce u Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“) domáhá zrušení „aktů předsedy Ústavního soudu ze dne 16. a 17. 1. 2012 (Spr. ÚS 30/11), doručených 18. 1. 2012.“

Usnesením ze dne 8. 3. 2012, č. j. 30 A 30/2012 - 7, byl žalobce krajským soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku z žaloby ve výši 3000 Kč, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Žalobce soudní poplatek nezaplatil, nedoložil existenci podmínek pro osvobození od soudních poplatků a krajský soud proto žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků zamítl usnesením ze dne 30. 3. 2012, č. j. 30 A 30/2012 - 18. Toto usnesení bylo žalobci doručeno 16. 4. 2012 a jeho součástí je také poučení o právu podat proti usnesení kasační stížnost.

Dne 4. 4. 2012 vydal krajský soud usnesením č. j. 30 A 30/2012 - 19 žalobce znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku 3000 Kč za řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Podáním ze dne 18. 4. 2012 se žalobce domáhá u Nejvyššího správního soudu několika rozhodnutí, mimo jiné také „odkladu účinnosti Krajským soudem v Brně vydaného usnesení na listě 19, doručeného 16. dubna.“, jímž je vyzýván k zaplacení soudního poplatku.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 5. 2012, č. j. 3 As 57/2012 - 6, žalobce vyzval, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda podáním ze dne 18. 4. 2012 hodlal podat kasační stížnost a proti kterým rozhodnutím krajského soudu v tomto řízení kasační stížnost směřuje. Výzva byla žalobci doručena dne 30. 5. 2012, ve stanovené lhůtě na ní žalobce neodpověděl a bez odezvy zůstala dosud.

Za popsané situace je zjevné, že proti výzvě k zaplacení soudního poplatku žalobce kasační stížnost nepodal. Taková stížnost by ani nemohla být úspěšná, neboť kasační stížnost je nepřípustná proti rozhodnutím, jimiž se pouze upravuje vedení řízení - § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. Nepřípustný návrh by soud usnesením odmítl dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Pokud by žalobce navrhoval, aby o odkladu účinnosti výzvy krajského soudu rozhodl Nejvyšší správní soud, pak je třeba zdůraznit, že k tomu není tento soud věcně příslušný. To představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, jehož následkem musí být odmítnutí návrhu dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2012, sp. zn. 3 As 58/2012 - 6, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies