16 Kss 2/2012 - 21

12. 07. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Zdeňka Nováka v neveřejném jednání dne 12. 7. 2012 v právní věci kárného žalobce: předseda Krajského soudu v Ostravě se sídlem Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava, proti kárně obviněnému: JUDr. M. S., soudce Krajského soudu v Ostravě, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 3. 2. 2012, sp. zn. Spr 461/2012,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje.

Odůvodnění :

[1.]

Návrhem předsedy Krajského soudu v Ostravě („kárný žalobce“) doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 2. 2012 bylo zahájeno kárné řízení se soudcem Krajského soudu v Ostravě. Tento návrh byl odůvodněn tím, že se JUDr. S. ve třech případech dopustil kárného provinění podle ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Tohoto provinění se měl dopustit tím, že se (1.) již dne 3. 11. 2011 jako předseda senátu 32 T v blíže specifikované vazební věci dozvěděl kontaktní adresu svědka, nicméně teprve dne 21. 11. 2011 v neveřejném zasedání byl stanoven termín hlavního líčení na 7. - 9. 2. 2012, čímž bylo porušeno ustanovení § 71 odst. 1 trestního řádu, podle něhož je soud povinen vazební věci vyřizovat přednostně s největším urychlením. (2.) Dne 13. 1. 2012 jako předseda senátu 32 T po závěrečných řečech stran v blíže označené věci odročil hlavní líčení za účelem vyhlášení rozhodnutí na 20. 3. 2012, čímž postupoval v rozporu s ustanovením § 128 odst. 3 trestního řádu. (3.) Dne 7. 12. 2011 mu byl jako předsedovi senátu 32 T předložen trestní spis v konkrétní trestní věci, včetně usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 11. 2011, jímž mu byla věc v části týkající se jednoho obžalovaného zrušena a vrácena k novému rozhodnutí, přičemž však dne 13. 12. 2011 v rozporu s ustanovením § 2 odst. 4 trestního řádu nařídil hlavní líčení až na 18. - 19. 4. 2012.

[2.]

Tím JUDr. S. podle názoru kárného žalobce porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, čímž se dopustil kárného provinění podle ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., a za to mu žalobce navrhl uložení kárného opatření - snížení platu o 25 % na dobu šesti měsíců.

[3.]

Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů senát bez ústního jednání zastaví řízení, zanikla-li soudci funkce. Dne 11. 7. 2012 obdržel kárný soud přípis předsedkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Hrdinové, z něhož plyne, že JUDr. M. S. dne X zemřel. Protože smrtí soudce zaniká i jeho funkce, soud řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda kárného senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. 16 Kss 2/2012 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies