3 As 39/2012 - 18

13. 06. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: T. M. P., zastoupený Mgr. et Mgr. Markem Čechovkým, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 11. 2010, č.j. CPR- 11758/ČJ-2010-9CPR-V214, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2012, č. j. 7 A 208/2010 – 29,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci správního vyhoštění.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2012, č. j. 3 As 39/2012 – 10 byl žalobce vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a k doplnění jejích důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podáním ze dne 4. 6. 2012 vzal žalobce kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Projev vůle žalobce v daném případě nevzbuzuje pochyby z hlediska jeho svobody, vážnosti, určitosti i srozumitelnosti, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil. Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 13. června 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 3 As 39/2012 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies