7 As 96/2012 - 13

31. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, se sídlem U Roháčových kasáren 1500, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, č. j. 46 A 5/2012 - 38,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce J. K. (dále jen „stěžovatel“) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, č. j. 46 A 5/2012 - 38, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení žalovaného ze dne 28. 11. 2011, č.j. 3ZN 3899/2011/10-B, jímž byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti rozhodnutí Obvodního ředitelství policie Praha IV ze dne 13. 9. 2011, č. j. ORIV-1011-23/TČ-2011-001492, kterým byla podle § 159a odst. 1 trestního řádu odložena věc podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 trestního zákona.

Podáním ze dne 21. 5. 2012, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost účinně zpět, a proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 7 As 96/2012 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies