7 Azs 16/2012 - 40

31. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • 7 Azs 91/2007 - 66

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: G. L.,zastoupený Mgr. Petrem Mikšem, právníkem Sdružení občanů zabývajících se emigranty, se sídlem Mostecká 5, Brno proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2011, č. j. 56 Az 38/2011 - 19,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2011, č. j. 56 Az 38/2011 - 19, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 6. 2011, č. j. OAM-127/LE-PA03-PA03-2011, kterým byla podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o azylu“) zamítnuta jako zjevně nedůvodná žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany.

V průběhu řízení o kasační stížnosti bylo zjištěno, že stěžovatel byl dne 26. 3. 2012 propuštěn ze zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem, protože pominuly důvody k jeho zajištění, a další adresa jeho pobytu nebyla známa. Podle obsahu spisu byl stěžovatel v průběhu řízení o udělení mezinárodní ochrany a v průběhu řízení před krajským soudem v kontaktu s pracovníky občanských sdružení SOZE a Asociace pro právní otázky imigrace. Ale ani dotazem na tyto subjekty se nepodařilo zjistit, na jaké adrese se stěžovatel zdržuje.

Podle ust. § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

V průběhu řízení tedy nastala situace spočívající v nemožnosti zjistit přiměřeným způsobem aktuální adresu pobytu stěžovatele. Pokud v azylové věci nastane tato situace, soud řízení o kasační stížnosti zastaví, bez ohledu na to, zda kasační stížnost má všechny zákonné náležitosti a zda jsou splněny všechny podmínky řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, č. j. 7 Azs 91/2007 – 66, dostupné na www.nssoud.cz).

Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 7 Azs 16/2012 - 40, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies