9 As 88/2012 - 19

31. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: Ing. Bc. M. K., CSc., zast. Mgr. Jiřím Jaruškem, advokátem se sídlem Radniční 489 a/7, České Budějovice, proti žalovanému: Prezident České republiky, se sídlem Pražský hrad, zast. JUDr. Alešem Pejchalem, advokátem se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 3. 2009, č. j. KPR 1772/2009, o vyhovění návrhu na odvolání žalobce z funkce rektora, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, se sídlem Okružní 10, České Budějovice, zast. JUDr. Pavlínou Pomijovou, advokátkou se sídlem Riegrova 2668/6c, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, č. j. 6 Ca 147/2009 - 107,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, č. j. 6 Ca 147/2009 - 107, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se osoba zúčastněná na řízení (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo podle § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 3. 2009, č. j. KPR 1772/2009, o vyhovění návrhu na odvolání žalobce z funkce rektora, zrušeno a věc vrácena zpět k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 22. 5. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím svého zástupce dne 23. 5. 2012, sdělila stěžovatelka, že bere svoji kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, č. j. 6 Ca 147/2009 - 107, v plném rozsahu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může stěžovatelka disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud nemá s ohledem na obsah uvedeného podání pochybnosti o tom, že se stěžovatelka rozhodla vzít svůj návrh zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., o tom, že se řízení zastavuje. 


Řízení bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu, proto nemá žádný z účastníků řízení v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu .

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 9 As 88/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies