8 As 37/2012 - 12

25. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: WALMARK, a. s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, zastoupeného Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Karlovo nám. 24, Praha 1, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 2008/141/HOL/WAL, čj. hol/7218/08, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2012, čj. 6 Ca 17/2009 - 38,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 2008/141/HOL/WAL, čj. hol/7218/08, žalovaná uložila žalobci pokutu ve výši 100 000 Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce napadl rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 12. 1. 2012, čj. 6 Ca 17/2009 - 38, zrušil rozhodnutí žalované a vrátil jí věc k dalšímu řízení. Žalovaná (stěžovatelka) brojila proti rozsudku městského soudu kasační stížností. Podáním ze dne 13. 3. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 3. 2012, vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 37 odst. 4 s. ř. s. a § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, pokud bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Jelikož žalovaná je podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od soudních poplatků a za řízení o kasační stížnosti tedy poplatek nezaplatila, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o vrácení poplatku ve smyslu § 10 odst. 3 tohoto zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. dubna 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 8 As 37/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies