1 As 33/2012 - 23

28. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobců: a) N. A. M. B., b) L. B., zastoupeni JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí Policie ČR, Služby cizinecké policie, ze dne 26. 3. 2009, čj. CPR-3693-1/ČJ-2009- 9CPR-C261, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2011, čj. 8 Ca 148/2009 - 54,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobci napadli shora cit. rozsudek městského soudu včasnou kasační stížností. Z předloženého spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobci za podanou kasační stížnost nezaplatili soudní poplatek.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Zdejší soud proto žalobce usneseními ze dne 16. 2. 2012, čj. 1 As 33/2012 – 15 a čj. 1 As 33/2012 – 19, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 10 dnů od jejich doručení. Současně je poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Dále je poučil také o právu ve stejné lhůtě požádat o částečné nebo plné osvobození od soudních poplatků. Tyto výzvy byly zástupci žalobců doručeny dne 7. 3. 2012. Žalobci ve stanovené lhůtě ani později soudní poplatek za podání kasační stížnosti nezaplatili ani nepožádali o přiznání osvobození od soudního poplatku. Soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 1 As 33/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies