6 Ads 44/2012 - 11

28. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: P. Z., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 4. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2011, č. j. 4 Ad 53/2011 - 24,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1]

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalobce domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2011, č. j. 4 Ad 53/2011 - 24, kterým bylo řízení zastaveno a o náhradě nákladů řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2]

V podání ze dne 20. 3. 2012 adresovaném Nejvyššímu správnímu soudu pak žalobce uvedl, že žádá „o zrušení řízení“ pod sp. zn. 6 Ads 44/2012 mezi ním a žalovanou z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu a podání nové žádosti o invalidní důchod III. stupně.

[3]

Toto podání Nejvyšší správní soud podle jeho obsahu (srov. ust. § 41 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ust. § 64 s. ř. s.) vyhodnotil jako zpětvzetí kasační stížnosti a v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení.

[4]

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 6 Ads 44/2012 - 11, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies