6 As 17/2012 - 19

21. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. 2009/730/LOJ/FTV, č. j. LOJ/101/2009, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2012, č. j. 5 A 95/2010 - 46,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalovaná (dále jen , stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2012, č. j. 5 A 95/2010 - 46, kterým bylo rozhodnutí stěžovatelky ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. 2009/730/LOJ/FTV, č. j. LOJ/101/2009, zrušeno, a věc vrácena stěžovatelce k dalšímu řízení. Dále městský soud rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 2000 Kč.

V podání ze dne 13. 3. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 16. 3. 2012, stěžovatelka výslovně uvedla, že na základě přijatého usnesení ze svého 6. zasedání konaného 13. 3. 2012 podanou kasační stížnost bere zpět, a navrhuje, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. března 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2012, sp. zn. 6 As 17/2012 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies