8 As 35/2012 - 14

19. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: H. L., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2011, čj. OAM-31902-15/DP-2011, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2011, čj. 5 A 335/2011 - 23,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Rozhodnutím ze dne 5. 8. 2011, čj. OAM-31902-15/DP-2011, žalovaný neprodloužil žalobci platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem podnikání.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Plzni, který ji usnesením ze dne 9. 11. 2011, čj. 57 A 85/2011 - 16, postoupil místně příslušnému Městskému soudu v Praze. Městský soud usnesením ze dne 5. 12. 2011, čj. 5 A 335/2011 - 23, žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. a) s. ř. s.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení městského soudu blanketní kasační stížností ze dne 21. 12. 2011.

4. Podáním ze dne 28. 12. 2011 stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v plném rozsahu prostřednictvím Mgr. Marka Čechovského. Podáním ze dne 30. 1. 2012 stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v plném rozsahu prostřednictvím Mgr. Petra Václavka.

5. Nejvyšší správní soud nepřehlédl nekonzistenci v zastupování, kdy podání za stěžovatele střídavě činili Mgr. Marek Čechovský a Mgr. Petr Václavek. Nejvyšší správní soud však neshledal, že by se v daném případě jednalo o vadu řízení, která by mohla mít vliv na zákonnost předcházejícího řízení ani na rozhodnutí o zastavení řízení. S ohledem na skutečnost, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo učiněno Mgr. Markem Čechovským (dne 28. 12. 2011) i Mgr. Petrem Václavkem (dne 30. 1. 2012), přičemž ve spisu je založena plná moc, kterou stěžovatel udělil Mgr. Petru Václavkovi, a s přihlédnutím k tomu, že oba advokáti jsou členy téže advokátní kanceláře Čechovský & Václavek a partn., zdejší soud nepochyboval o tom, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v celém rozsahu.

6. Protože stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v celém rozsahu, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.]. 

7. S ohledem na zpětvzetí kasační stížnosti Nejvyšší správní soud neodstraňoval její vady, ani nevyzýval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku za tuto kasační stížnost. Takový postup by byl s ohledem na nutné zastavení řízení o kasační stížnosti ryze formální a rozporný se zásadou procesní ekonomie.

8. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 19. března 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 8 As 35/2012 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies