8 As 21/2012 - 8

07. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: RNDr. J. Č., zastoupeného Mgr. Alešem Miklem, advokátem se sídlem Palackého 211, Turnov, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo nám. 5, Jihlava, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 4. 2010, čj. 04532-11/2009-ERU, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2011, čj. 62 A 6/2010 - 87,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. 12. 2011, čj. 62 A 6/2010 - 87, zamítl žalobu proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 4. 2010, čj. 04532-11/2009-ERU. Rozsudek byl doručen zástupci žalobce Mgr. Aleši Miklovi v pondělí dne 2. 1. 2012, jak vyplývá z doručenky založené u čl. 94 spisu krajského soudu. Žalobce brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností, doručenou krajskému soudu elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem dne 17. 1. 2012 ve 21:08:16 hod., jak vyplývá z identifikátoru elektronického podání na čl. 101 spisu krajského soudu. Stěžovatel přitom pouze uvedl, že podává „prostřednictvím svého právního zástupce blanketní odvolání, které odůvodní ve lhůtě 30 dnů“.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska její přípustnosti. Uzavřel přitom, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Bylo-li napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno zástupci žalobce v pondělí dne 2. 1. 2012, uplynula lhůta pro podání kasační stížnosti v pondělí dne 16. 1. 2012 (§ 106 odst. 2 s. ř. s. za použití § 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost podaná dne 17. 1. 2012 je tedy opožděná, zmeškání lhůty přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto musel kasační stížnost odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.].

S ohledem na opožděnost kasační stížnosti (jakkoliv nazvané zástupcem žalobce odvolání) Nejvyšší správní soud neodstraňoval její vady, ani nevyzýval žalobce k uhrazení soudního poplatku za tuto kasační stížnost. Takový postup by totiž byl s ohledem na nutné odmítnutí kasační stížnosti pro její opožděnost ryze formální a rozporný se zásadou procesní ekonomie.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. března 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. 8 As 21/2012 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies