3 Ao 8/2011 - 63

15. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • 1 Azs 3/2003

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Rutsche v právní věci navrhovatelky: MUDr. M. P., zast. Mgr. Pavlem Černým, advokátem se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti odpůrci: Obec Statenice, se sídlem Statenice 23, p. Horoměřice, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – 1. změny územního plánu sídelního útvaru Statenice schválené dne 31. 3. 2004 zastupitelstvem obce Statenice, včetně obecně závazné vyhlášky obce Statenice č. 1/2004 ze dne 31. 3. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny územního plánu obce Statenice (ÚPSÚ 1997),

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatelka podala dne 23. 12. 2011 u Nejvyššího správního soudu návrh na zrušení opatření obecné povahy – 1. změny územního plánu sídelního útvaru Statenice schválené dne 31. 3. 2004 zastupitelstvem obce Statenice, včetně obecně závazné vyhlášky obce Statenice č. 1/2004 ze dne 31. 3. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny územního plánu obce Statenice.

Podáním ze dne 8. 2. 2012, doručeným soudu dne 9. 2. 2012, navrhovatelka vzala uvedený návrh v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka vzala svůj návrh zpět, soud řízení zastavil podle ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění účinném do 31. 12. 2011 (srovnej Čl. II. bod 9. zákona č. 303/2011 Sb.).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 101d odst. 5 soudního řádu správního, dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 3 Ao 8/2011 - 63, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies