13 Kss 20/2011 - 26

09. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4, se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice, proti JUDr. D. K., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 4,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 proti

JUDr. D. K., narozené X, soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 4,

pro skutky spočívající v tom, že způsobila zaviněné průtahy v rozsahu od tří měsíců do pěti let a devíti měsíců v řízení ve věcech senátu 11 C Obvodního soudu pro Prahu 4, a to jednak ve smyslu nečinnosti, případně činnosti, která zcela zjevně nesměřovala k vyřízení věci, těchto sp. zn.: 11 C 481/2003, 11 C 586/2003, 11 C 253/2002, 11 C 99/2003, 11 C 173/2003, 11 C 310/2003, 11 C 214/2005, 11 C 20/2006, 11 C 155/2005, 11 C 162/2007, 11 C 134/2007, 11 C 69/2007, 11 C 377/2007, 11 C 160/2008, 11 C 35/2008, 11 C 130/2008, 11 C 283/2008, 11 C 54/99, 11 C 132/2008, 11 C 142/2008, 11 C 55/2008, 11 C 12/2008, 11 C 21/2008, 11 C 28/2008, 11 C 331/2008, 11 C 31/2009, 11 C 70/2009, 11 C 312/2008, 11 C 46/2009, 11 C 410/2009, 11 C 354/2008, 11 C 221/2009, 11 C 311/2009, 11 C 280/2009, 11 EC 3, 4, 20, 43, 44, 46, 47, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 74/ 2011, 11 C 99/2003, 11 C 253/2002, v nichž bylo návrhem spatřováno zaviněné porušení povinností soudce ve smyslu § 79 odst. 1 a § 80 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a naplnění skutkové podstaty kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

neboť navrhovatelka vzala návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., senát bez ústního jednání řízení zastaví, byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět.

Navrhovatelka vzala přípisem ze dne 25. 1. 2012 zpět návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. D. K.

Kárný senát proto postupoval podle výše citovaného ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., a řízení zastavil.

Poučení : Proti rozhodnutí v kárném řízení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. 13 Kss 20/2011 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies