8 As 5/2012 - 10

07. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: CET 21, spol. s r. o., se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5, zastoupeného JUDr. Vladimírem Kroupou, advokátem se sídlem Zavadilova 1925/15, Praha 6, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 5. 2010, sp. zn. 2009/709/LOJ/CET, zn. LOJ/1650/2010, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2011, čj. 5 A 198/2010 - 42,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalovaná rozhodnutím ze dne 18. 5. 2010, sp. zn. 2009/709/LOJ/CET, zn. LOJ/1650/2010, uložila žalobci pokutu ve výši 50 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, podle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově, či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Zákonem stanovenou povinnost žalobce porušil tím, že dne 1. 1. 2009 v 20:04:48 hodin na programu Nova odvysílal označení sponzora Dr. Müller, produkt Müllerovy pastilky (sponzor počasí, mutace 1), který obsahoval reklamní prvky. Žalobce napadl rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 9. 12. 2011, čj. 5 Ca 198/2010 - 42, rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

Proti zrušujícímu rozsudku městského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) blanketní kasační stížnost.

Podáním ze dne 3. 1. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 1. 2012, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

Jelikož v posuzované věci stěžovatelka vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle citovaného ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. února 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2012, sp. zn. 8 As 5/2012 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies