1 As 4/2012 - 24

31. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: S. B., vystupující též pod identitou J. K., zastoupen Mgr. V. K., bytem D. 40, P. 4 – P., proti žalovanému: Magistrát města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, o návrhu na obnovu řízení proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2010, čj. 22 Ca 184/2009 - 61, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2011, čj. 22 A 97/2011 – 106,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem ze dne 8. 6. 2011 domáhal u Krajského soudu v Ostravě obnovy řízení proti rozsudku téhož soudu ze dne 20. 10. 2010, čj. 22 Ca 184/2009 – 61. Krajský soud návrh pro nepřípustnost odmítl. Usnesení krajského soudu o odmítnutí návrhu bylo doručeno zástupci žalobce dne 21. 9. 2011 (viz doručenka na č. l. 107 spisu krajského soudu). Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu k poštovní přepravě dne 21. 11. 2011 (viz obálka založená na č. l. 126 spisu krajského soudu). Ke kasační stížnosti byla přiložena omluva „za zpoždění“ způsobené pobytem v nemocnici.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Zákonem stanovená lhůta pro podání kasační stížnosti v délce dvou týdnů od doručení napadeného rozhodnutí (§ 106 odst. 2 věta první s. ř. s.) uplynula dne 5. 10. 2011. Kasační stížnost byla podána až dne 21. 11. 2011. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl na základě § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 1 As 4/2012 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies