2 As 142/2011 - 33

30. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 118/16, 110 00 Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2011, č. j. 30 A 16/2011 - 8,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2011, č. j. 30 A 16/2011–8, bylo žalobci (dále „stěžovatel“) přiznáno osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu. Toto usnesení mu bylo doručeno dne 3. 6. 2011. V podání ze dne 13. 6. 2011, které krajský soud vyhodnotil jako kasační stížnost, stěžovatel uvedl, že o osvobození od soudních poplatků nežádal a proto se pro zmatečnost „domáhá kasace rozhodnutí na listě 8, doručeného 3. června.“ Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2011, č. j. 30 A 16/2011 – 14, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost ze dne 13. 6. 2011 a uvedl, z jakého důvodu ji podal, a dále, aby zaslal soudu plnou moc udělenou advokátovi k jeho zastupování. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že bez doplnění výše označených náležitostí není možno v řízení o kasační stížnosti pokračovat (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 9. 2011, nicméně ten na ně nikterak nezareagoval. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost musel podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, protože nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2012, sp. zn. 2 As 142/2011 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies