11 Kse 19/2009 - 122

26. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Petra Hajna, JUDr. Josefa Českého a JUDr. Tomáše Prokopce rozhodl v neveřejném jednání dne 26. ledna 2012 v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně proti kárně obviněné: JUDr. M. E., soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem K Beránku 3, Praha 4, v řízení o kárné žalobě navrhovatele ze dne 23. 10. 2008,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje.

Odůvodnění :

Návrhem ministra spravedlnosti ze dne 23. 10. 2008 bylo zahájeno kárné řízení se soudní exekutorkou JUDr. M. E., která se měla dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 29. 12. 2011 bylo soudu doručeno podání kárného žalobce, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněnou vzat v celém rozsahu zpět. Důvodem zpětvzetí je seznámení se žalobce s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4267/2007, v jehož důsledku změnil názor na postup kárně obviněné.

Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 11 Kse 19/2009 - 122, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies