13 Kse 20/2009 - 53

26. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Petra Hajna, JUDr. Josefa Českého a JUDr. Tomáše Prokopce rozhodl v neveřejném jednání dne 26. 1. 2012 v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu v Kroměříži se sídlem Soudní 1279, Kroměříž, proti kárně obviněné: JUDr. J. S., soudní exekutorka, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 34, Přerov, v řízení o kárné žalobě navrhovatele ze dne 19. 1. 2009,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje .

Odůvodnění :

[1.]

Návrhem předsedy Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 1. 2009 bylo zahájeno kárné řízení se soudní exekutorkou JUDr. J. S., která se měla dopustit porušení ustanovení § 60 a § 65 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 283 a § 307 odst. 1 o. s. ř.

[2.]

Dne 16. 1. 2012 bylo soudu doručeno podání navrhovatele, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněnou vzat v celém rozsahu zpět.

[3.]

Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

[4.]

Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 13 Kse 20/2009 - 53, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies