13 Kse 27/2009 - 87

10. 01. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 10. 1. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR, se sídlem Husova 8, Brno, proti JUDr. A. Ch., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Opava, se sídlem Veleslavínova 19, Opava,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR, proti JUDr. A. Ch., soudnímu exekutorovi Exekutorský úřad Opava, se sídlem Veleslavínova 19, Opava,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudní exekutor v řízení vedeném pod sp. zn. 032 Ex 244/07 vydaným exekučním příkazem ze dne 3. 11. 2008 rozhodl o prodeji pomníků v oddíle IX., řada 3, čís. hrobu 69, 70 evidováno v městě Bílovec, v majetku manželky povinného, přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v porušení § 322 odst. 1 občanského soudního řádu, když vedl exekuci na věci vyloučené z exekuce, neboť

navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění :

Dne 26. 6. 2009 podal navrhovatel – předseda revizní komise Exekutorské komory ČR návrh proti JUDr. A. Ch., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Opava, v němž uvedl, že kárně obviněný jako soudní exekutor v řízení vedeném pod sp. zn. 032 Ex 244/07 vydaným exekučním příkazem ze dne 3. 11. 2008 rozhodl o prodeji pomníků v oddíle IX., řada 3, čís. hrobu 69, 70 evidováno v městě Bílovec, v majetku manželky povinného, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v porušení § 322 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť vedl exekuci na věci vyloučené z exekuce.

Podle ustanovení § 121 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Tímto zákonem je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný řízení vedené na podkladě návrhu předsedy revizní komise Exekutorské komory ČR zastavil, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. 13 Kse 27/2009 - 87, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies