13 Kss 11/2011 - 79

14. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 14. 12. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Pavla Krbka, Mgr. Pavla Punčocháře, Mgr. Dagmar Jersákové, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Městského soudu v Praze, proti kárně obviněnému Mgr. J. P., soudci Městského soudu v Praze,

takto :

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Městského soudu v Praze, proti Mgr. J. P., soudci Městského soudu v Praze,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudce způsobil nedůvodné průtahy v řízení v níže uvedených věcech Městského soudu v Praze: 28 Cm 130/2003, 28 Cm 166/2004, 28 Cm 62/2005, 28 Cm 126/2006, 28 Cm 316/2006, 28 Cm 319/2006, 28 Cm 65/2007, 28 Cm 73/2007, 28 Cm 83/2007, 28 Cm 86/2007, 28 Cm 113/2007, 28 Cm 126/2007, 28 Cm 139/2007, 28 Cm 175/2007, 28 Cm 29/2008, 28 Cm 31/2008, 28 Cm 62/2008, 28 Cm 74/2008, 28 Cm 82/2008, 28 Cm 101/2008, 28 Cm 118/2008, 28 Cm 124/2008, 28 Cm 150/2008, 28 Cm 147/2008, 28 Cm 149/2008, 28 Cm 158/2008, 28 Cm 9/2009, 28 Cm 40/2009, 28 Cm 75/2009, 28 Cm 109/2009, 28 Cm 229/2009, 28 Cm 5/2010, 28 Cm 13/2010, 28 Cm 38/2010, 28 Cm 65/2010, 28 Cm 67/2010, 28 Cm 70/2010, 28 Cm 72/2010, 28 Cm 77/2010, 28 Cm 78/2010, 28 Cm 89/2010, 28 Cm 90/2010, 28 Cm 1039/92, 28 Cm 571/93, 28 Cm 89/95, 28 Cm 281/97, 28 Cm 519/98, 28 Cm 314/98, 28 Cm 470/98, 28 Cm 305/99, 28 Cm 33/2001, 28 Cm 342/2001, 28 Cm 147/2002, 28 Cm 190/2003, 28 Cm 220/2003, 28 Cm 74/2004, 28 Cm 160/2004, 28 Cm 256/2004, 28 Cm 104/2005, 28 Cm 227/2005, 28 Cm 232/2005, 28 Cm 246/2005, 28 Cm 248/2005, 28 Cm 249/2005, 28 Cm 262/2005, 28 Cm 268/2005, 28 Cm 16/2006, 28 Cm 23/2006, 28 Cm 31/2006, 28 Cm 39/2006, 28 Cm 52/2006, 28 Cm 82/2006, 28 Cm 191/2006, 28 Cm 193/2006, 28 Cm 195/2006, 28 Cm 209/2006, 28 Cm 223/2006, 28 Cm 268/2006, 28 Cm 303/2006, 28 Cm 313/2006, 28 Cm 317/2006, 28 Cm 342/2006, 28 Cm 50/2007, 28 Cm 5/2009, 28 Cm 194/2009,

protože Mgr. J. P. se podáním, které bylo doručeno prezidentu republiky dne 6. 12. 2011, vzdal funkce soudce.

Odůvodnění :

Navrhovatel, předseda Městského soudu v Praze podal návrh na kárné řízení proti soudci uvedeného soudu Mgr. J. P. a vytýkal mu neodůvodněné dlouhotrvající průtahy v řízení v celkem 85 věcech. V této nečinnosti bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel navrhl, aby po projednání bylo Mgr. J. P. uloženo kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona o soudech a soudcích, a to odvolání z funkce soudce.

Kancelář prezidenta republiky přípisem ze dne 14. 12. 2011, č. j. KPR 8320/2011 Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělila, že Mgr. J. P. se vzdal funkce soudce. Oznámení o vzdání se funkce bylo prezidentu republiky doručeno dne 6. 12. 2011.

Rovněž navrhovatel kárnému senátu sdělil, že se kárně obviněný soudce vzdal funkce soudce a vzdání se funkce soudce zaslal prezidentu republiky dne 6. 12. 2011.

Podle § 14 písm. b) zák.č. 7/2002 Sb., kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože tato situace v kárné věci Mgr. J. P. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 13 Kss 11/2011 - 79, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies