3 As 15/2011 - 35

14. 12. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: blíže neurčen, o žalobě proti blíže neurčenému rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 2. 2011, č. j. 5 Na 37/2010 – 12,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Podáním, jež bylo podle obsahu posouzeno jako kasační stížnost, napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž bylo podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto jeho předchozí podání nejasného obsahu.

Usneseními ze dne 21. 3. 2011, č. j. 5 Na 37/2010 – 16, ze dne 2. 5. 2011, č. j. 5 Na 37/2010 – 19 a ze dne 6. 10. 2011, č. j. 5 Na 37/2010 – 25 byl žalobce krajským soudem vyzván k odstranění nedostatků kasační stížnosti a k doložení plné moci advokátu, který jej bude zastupovat v řízení. Na výzvy soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že podmínky řízení nejsou splněny. Žalobce sám nemá předepsané právnické vzdělání, plnou moc advokátu, který by jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti, pak na výzvu soudu nepředložil, ač byl poučen o následcích nesplnění výzvy. Nedostatek povinného právního zastoupení je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však v důsledku nečinnosti žalobce nepodařilo odstranit. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písmeno a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, žalobce proto nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 14. prosince 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu 


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 3 As 15/2011 - 35, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies