13 Kse 8/2009 - 42

28. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Zdeňka Nováka rozhodl v neveřejném jednání dne 28. 11. 2001 v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému: Mgr. M. T., soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, zastoupený Mgr. Renatou Tunklovou, advokátkou se sídlem Františkánská 7, Plzeň, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 4. 2. 2009,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje .

Odůvodnění :

[1.]

Návrhem ministra spravedlnosti ze dne 4. 2. 2009 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem Mgr. M. T., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

[2.]

Dne 25. 11. 2011 bylo soudu doručeno podání kárného žalobce č. j. 653/2011-OSD- ENA/2, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněným vzat v celém rozsahu zpět.

[3.]

Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

[4.]

Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. 13 Kse 8/2009 - 42, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies