2 Afs 46/2011 - 61

10. 11. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. H., zastoupeného JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 30. 3. 2011, č. j. 59 Af 10/2010 - 31,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojil proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, kterým tento soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 5. 3. 2010, č. j. 2685/10-1300-506002 a č. j. 2683/10-1300-506002, kterými byla zamítnuta jeho odvolání proti rozhodnutím Finančního úřadu v Turnově o dodatečném vyměření daně z přidané hodnoty za 3. a 4. čtvrtletí 2005 a za roky 2006 a 2007.

Podáním ze dne 9. 11. 2011, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu elektronicky téhož dne, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět, což odůvodnil nejnovější judikaturou Ústavního soudu.

Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) ve vazbě na § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 46/2011 - 61, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies