7 Afs 63/2011 - 30

19. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: K. B., zastoupený JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 252/15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2011, č. j. 9 Af 16/2011 – 21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 7. 2011, č. j. 9 Af 16/2011 – 21, vrátil žalobci (dále jen „stěžovatel“) soudní poplatek zaplacený v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 28. 12. 2010, č. j. 39/89 582/2010-392, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 15. 6. 2010, č. j 6341/10-1100-501808.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci krajskému soudu.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, neboť pouze přípustná kasační stížnost může být soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 104 odst. 2 s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu.

Usnesení o vrácení soudního poplatku je podle konstatní judikatury Nejvyššího správního soudu (např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2007, č. j. 8 As 25/2006 - 144, usnesení ze dne 15. 4. 2009, č. j. 1 As 11/2009 – 83 a usnesení ze dne 19. 11. 2009, č. j. 9 As 3/2009 - 59) rozhodnutím o nákladech řízení, a proto je kasační stížnost podaná proti takovému rozhodnutí podle ust. § 104 odst. 2 s. ř. s. nepřípustná.

Z výše uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s. odmítl jako nepřípustnou.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. října 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2011, sp. zn. 7 Afs 63/2011 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies