11 Kss 6/2011 - 32

05. 10. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, Dr. v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou,Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou, proti kárně obviněnému soudci:JUDr. J. V.,rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 10. 2011, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 30. 5. 2011,

takto :

Řízení o kárném návrhu ze dne 30. 5. 2011 se zastavuje .

Odůvodnění :

Na základě v záhlaví označeného návrhu předsedy Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou (dále jen „navrhovatel“) bylo kárným senátem Nejvyššího správního soudu zahájeno proti shora označenému soudci řízení o kárné odpovědnosti soudce, které je u zdejšího soudu vedeno pod sp. zn. 11 Kss 6/2011.

Dne 29. 9. 2011 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání navrhovatele ze dne 27. 9. 2011, nazvané jako „Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení“. Navrhovatel v něm  uvádí, že svůj shora označený návrh na zahájení kárného řízení bere v celém rozsahu zpět, neboť kárně obviněný soudce přistoupil po podání návrhu velmi zodpovědně k nápravě nedostatků, které mu byly vytýkány, přičemž k datu podání zpětvzetí návrhu již skončil všechny trestní věci, pro něž byl podán kárný návrh, a to naprostou většinou i pravomocně. K tomu navrhovatel dále uvádí, že kárně obviněný soudce má v senátu jen 22 neskončených věcí, přičemž ani jedna z nich není starší jednoho roku. Vzhledem k výše uvedenému má navrhovatel za to, že již samotné podání návrhu mělo svůj význam, vedlo k nápravě a hlavní účel kárného řízení byl splněn.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Kárný senát v neveřejném jednání dne 5. 10. 2011 ověřil, že v dané věci je podání navrhovatele skutečně zpětvzetím návrhu v projednávané věci, a proto v souladu s výše citovaným  ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2011

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu.


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2011, sp. zn. 11 Kss 6/2011 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies