3 Ads 134/2011 - 43

21. 09. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: L. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 21. 10. 2010, č.j. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2011, č. j. 2 Ad 30/2011 - 10,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal včas kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2011, č. j. 2 Ad 30/2011 - 10, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalované proto, že byla podána opožděně, po uplynutí lhůty stanovené v § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“).

Stěžovatel požádal, aby mu pro řízení o kasační stížnosti byl ustanoven zástupce. Městský soud usnesením ze dne 11. 5. 2011, č. j. 2 Ad 30/2011 - 30 rozhodl, že se stěžovateli zástupce neustanovuje. Stěžovatel si však přes poučení o povinnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, advokáta nezvolil.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je jednou z podmínek řízení. Její nedostatek je odstranitelný, přes výzvu soudu však nebyl odstraněn a v řízení o kasační stížnosti proto nelze pokračovat [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. září 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 3 Ads 134/2011 - 43, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies