III. ÚS 528/99

19. 11. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu stěžovatelky M. R.,

t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 26. 10. 1999 návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Žádala, aby Ústavní soud rozhodl v trestní věci pana A. A. V.
Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR rozhoduje Ústavní soud o ústavních stížnostech proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Podle čl. 88 Ústavy ČR pak zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem.
Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba, jestliže pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci byla porušena její základní práva a svobody chráněné ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR.
V předmětné věci však navrhovatelka, která se obrátila na Ústavní soud s návrhem na přezkoumání rozhodnutí v trestní věci výše jmenovaného občana Arménie, nebyla účastnicí v řízení, v němž bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1999, sp. zn. III. ÚS 528/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies