IV. ÚS 546/99

24. 11. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA IV. ÚS 546/99
USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 24. listopadu 1999 ve věci ústavní stížnosti A. M., zastoupeného JUDr. P. P., advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 16. 8. 1999, čj. 35 C 198/98-27,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Jak Ústavní soud zjistil z obsahu spisu 35 C 198/98 Městského soudu v Brně, rozsudek uvedeného soudu, čj. 35 C 198/98-27, by-1 stěžovateli doručen dne 6. 9. 1999. Jestliže tedy ústavní stížnost byla podána teprve dne 5. 11. 1999, stalo se tak již po uplynutí uvedené lhůty 60 dnů, která uplynula dne 4. 11. 1999.

2 IV. ÚS 546/99
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost, jež byla podána po lhůtě stanovené pro její podání tímto zákonem, bez ohledu na její obsah, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.
Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.
V Brně dne 24. listopadu 1999
JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 11. 1999, sp. zn. IV. ÚS 546/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies