II. ÚS 497/99

13. 12. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti B. H., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 1997, sp. zn. 42 Co 163/96, a proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 21. 2. 1996, č. j. 11 C 127/93-81 ve spojení s doplňujícím rozsudkem téhož soudu ze dne 30. 4. 1997, č. j. 11 C 127/93-103, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Dne 26. 10. 1999 obdržel Ústavní soud stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 4. 9. 1997, sp. zn. 42 Co 163/96, a proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze den 21. 2. 1996, č. j. 11 C 127/93-81, ve spojení s doplňujícím rozsudkem téhož soudu ze dne 30. 4. 1997, č. j. 11 C 127/93-103.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, §31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Protože výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 4. 11. 1999 a vady podání do dnešního dne nebyly odstraněny, soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 13. prosince 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 12. 1999, sp. zn. II. ÚS 497/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies