III. ÚS 527/99

21. 12. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 527/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele M. G., o návrhu ze dne 24. října 1999,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. října 1999, se navrhovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí soudu s tím, že odsouzení pro spáchání trestného činu považuje za nezákonné.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel dne 9. listopadu 1999 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy a poučen o následcích nesplnění výzvy [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 17. listopadu 1999, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh, v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. prosince 1999
,

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1999, sp. zn. III. ÚS 527/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies