Pst 28/2011 - 33

30. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Jana Passera, JUDr. Petra Průchy a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politické hnutí „SONOB – sdružení ochrany nájemníků a ostatního bydlení“, se sídlem Saská 520/3, Praha 1, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Navrhovateli se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 24. 6. 2011 podal navrhovatel u Nejvyššího správního soudu návrh na pozastavení činnosti politického hnutí SONOB – sdružení ochrany nájemníků a ostatního bydlení podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Navrhovatel odůvodnil návrh tím, že odpůrce opakovaně nesplnil zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu. Jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1221 z 56. schůze konané dne 15. 5. 2009 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008 a z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1677 ze 78. schůze konané dne 16. 4. 2010 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009, odpůrce nesplnil povinnost předložit výroční finanční zprávy za roky 2008 a 2009. Dne 16. 8. 2011 obdržel Nejvyšší správní soud vyjádření odpůrce, jehož přílohou jsou výroční finanční zprávy za roky 2008 a 2009, které odpůrce dodatečně předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 12. 8. 2011.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 8. 2011 vzal navrhovatel návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět. Navrhovatel k tomu uvedl, že odpůrce dodatečně předložil Poslanecké sněmovně PČR výroční finanční zprávy za roky 2008 a 2009, které obsahují náležitosti dle § 18 zákona o politických stranách, a proto návrh na pozastavení činnosti odpůrce není nadále aktuální.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. V souladu s tímto ustanovením tedy Nejvyšší správní soud řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce zastavil.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno. Navrhovatel však má proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li svůj návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. O takový případ se jednalo i v posuzované věci, neboť navrhovatel vzal svůj návrh zpět výlučně proto, že odpůrce až v průběhu řízení dodatečně splnil svou zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně PČR výroční finanční zprávy za roky 2008 a 2009. Nicméně navrhovateli v daném řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly, Nejvyšší správní soud mu tedy jejich náhradu nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. Pst 28/2011 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies